MALEREI
1998-99
 
OMA I 
 
OMA II 
 
OMA III 
 
OMA IV
 
DREI RESIS
 
SCHUHE AUSZIEHEN
 
BEN
 
KLEINE FRAU